Prof. P.Thomas: “BreathSpec – nieinwazyjny test daje niemal natychmiastowe wyniki”

Prof. P.Thomas: “BreathSpec – nieinwazyjny test daje niemal natychmiastowe wyniki”

Ten nieinwazyjny test daje niemal natychmiastowe wyniki

Wstępne badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują, że prosty, nieinwazyjny test oddechowy jest w stanie niemal natychmiast wykryć koronawirusa.

Naukowcy wciąż poszukują nowych technik wykrywania koronawirusa, wykorzystując do tego m.in. sztuczną inteligencję. Nowa metoda zaproponowana przez zespół badaczy z Loughborough University (Leicestershire, Wielka Brytania) polega na identyfikacji biomarkerów charakterystycznych dla COVID-19 w wydychanym powietrzu. Dzięki temu nieinwazyjnemu testowi oddechowemu wyniki można uzyskać niemal natychmiast.

Korzystając z technologii opracowanej przez grupę IMSPEX zespołowi udało się zidentyfikować markery charakterystyczne dla COVID-19. Zademonstrowano również, jak te “sygnatury oddechowe” można wykorzystać do szybkiego odróżnienia COVID-19 od innych schorzeń układu oddechowego.

Dzięki temu oddział ratunkowy byłby w stanie szybko wykryć, z jakim zagrożeniem zdrowia pacjenta ma do czynienia, nawet jeśli nie ma dostępu do laboratorium. Sukces możliwy był, dzięki wykorzystaniu urządzenia BreathSpec, które analizuje lotne związki organiczne w ludzkim oddechu.

Przebieg badania

W badaniach wzięło udział 98 pacjentów, z których 31 miało COVID-19, a pozostali astmę, wirusowe zapalenie płuc lub inne infekcje dróg oddechowych czy choroby serca. W celu zdiagnozowania COVID-19 naukowcy wykorzystali m.in. chromatografię gazową (GC), stosowaną do separacji i analizy związków, które można odparować bez rozkładu.

Uczestnicy badania dali pojedynczą próbkę oddechu do analizy, na podstawie której naukowcom udało się zidentyfikować aldehydy (etanal, oktanal), ketony (aceton, butanon) i metanol, które odróżniały COVID-19 od innych chorób i infekcji oddechowych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników – powiedział Paul Thomas, profesor nauk analitycznych z Wydziału Chemii w Loughborough. – Nasze badania pokazują, że COVID-19 bardzo łatwo odróżnić od innych chorób układu oddechowego, wykorzystując w tym celu nawet proste, nieinwazyjne testy.

Jeżeli naukowcy otrzymają te same wyniki po przeprowadzeniu testów na większej liczbie pacjentów, metoda może zostać dopuszczona do powszechnego użycia. Dzięki temu naukowcy mają nadzieję wspomóc służby medyczne w szybkim wykrywaniu pacjentów z COVID-19, co dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Matheo

Matheo

Korespondent

0

Dodaj komentarz