#5 Fake news: Unia Europejska NIE pomaga w walce z koronawirusem

#5 Fake news: Unia Europejska NIE pomaga w walce z koronawirusem

#5 Fake news: Unia Europejska NIE pomaga w walce z koronawirusem

Komisja powołała specjalny zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa, który pomaga wyklarować potrzeby państw i ułatwić wymianę informacji. Unia Europejska przeznaczyła też na walkę z koronawirusem 37,3 miliarda euro. Polska będzie największym beneficjentem tego programu i otrzyma ponad 7,4 mld euro. 

Unia Europejska uruchomiła również system reagowania na dezinformację w związku z nasilającymi się kampaniami wykorzystującymi tematykę epidemii koronawirusa. Narzędzie to stanowi podstawowy element polityki UE wymierzonej przeciwko kampaniom z udziałem fake newsów. Głównym celem Wspólnoty jest ułatwienie wymiany rzetelnych informacji oraz promowanie wiarygodnych wiadomości w sieci.

Matheo

Matheo

Współpracownik

0

Dodaj komentarz