Dr Andrzej Jędrzej Samosiuk

Urodził się w 1973 roku. Specjalizował się w zakresie autoprezentacji, postrzegania ludzi, psychologii osobowości i psychologii społecznej, nauczyciel akademicki, związany głównie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. W1994roku rozpoczął studia na kierunku psychologia . Z uczelnią tą związał się przez kolejnych kilka lat, rozpoczynając pracę od stanowiska asystenta w Instytucie Psychologii. Kierował tam również Zakładem Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Otrzymał na niej także stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.