COVID-19 może mieć wpływ na globalną gospodarkę na trzy główne sposoby

COVID-19 może mieć wpływ na globalną gospodarkę na trzy główne sposoby

COVID-19 może wpływać na globalną gospodarkę na trzy główne sposoby: poprzez bezpośredni wpływ na produkcję, poprzez tworzenie łańcucha dostaw i zakłócenia rynku oraz przez jego wpływ finansowy na firmy i rynki finansowe. Jednak wiele zależy od reakcji społeczeństwa na tę chorobę.

COVID-19 jest chorobą wywoływaną przez konkretnego wirusa (SARS-CoV-2) i oznakowaną w prasie „koronawirusem” lub „nowym koronawirusem”.

Wiele szczegółów o tej chorobie nie jest obecnie znanych. Podczas gdy urzędnicy zdrowia publicznego nadal określają medyczne skutki wirusa wraz z pewnymi kluczowymi cechami, takimi jak okres inkubacji, uważamy, że wpływ ekonomiczny będzie częściowo zależeć od tego, jak społeczeństwo zareaguje na wirusa. Reakcja społeczna może pozwolić na rozprzestrzenienie się choroby szybciej i szerzej lub może powodować niepotrzebne koszty.

 

Wytyczne USA dotyczące zapobiegania „pandemii grypy” W 2017 r. Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opublikowało wytyczne dotyczące zapobiegania „pandemii grypy”. Zalecenia CDC dotyczące „interwencji niefarmaceutycznych” obejmowały:• Dobrowolna izolacja domowa osób chorych• Dobrowolna domowa kwarantanna narażonych członków gospodarstwa domowego• Dystans społeczny (w tym zamykanie szkół, dystans społeczny w miejscach pracy oraz odkładanie lub odwoływanie masowych spotkań)• Środki ochrony środowiska (takie jak rutynowe czyszczenie często dotykanych powierzchni)  Kraje, które wdrażają podobne zalecenia w stylu CDC w odniesieniu do COVID-19, mogą doświadczyć mniejszej dyslokacji, chociaż może to mieć wpływ ekonomiczny. Zamknięcia szkół i dystans społeczny mogą na przykład zmniejszyć dostępną siłę roboczą na obszarze dotkniętym pandemią. Możemy wówczas zaobserwować łagodny, łagodny wpływ gospodarczy, ponieważ wybuchy epidemii występują w różnych regionach.Ostra reakcja publiczna, w której lokalne władze lub ludzie decydują się na bardzo surowe środki na danym obszarze, może generować znaczne koszty ekonomiczne, szczególnie w regionach i dla branż specjalizujących się w produkcji, której nie da się zrobić praktycznie (np. produkcji). Jeśli wiele krajów zdecyduje się na tego typu reakcję, wpływ na globalną gospodarkę może być dość duży.

 

 

   Wpływ ekonomiczny   COVID-19 może wpływać na globalną gospodarkę trzema kanałami:

1. Bezpośredni wpływ na produkcję. Na chińską produkcję duży wpływ miało już zamknięcie prowincji Hubei i innych obszarów. Niektóre inne kraje również zaczynają odczuwać bezpośredni wpływ, ponieważ ich władze wprowadzają podobne środki.Spowolnienie w Chinach ma wpływ na eksporterów do Chin. Według Banku Światowego największymi źródłami importu w Chinach są Korea, Japonia i inne kraje azjatyckie.2 Zatem nawet bez nowych wybuchów choroby obszary te prawdopodobnie odnotują powolny wzrost w pierwszej połowie 2020 r.

2. Łańcuch dostaw i zakłócenia rynku. Wiele firm produkcyjnych opiera się na importowanych półproduktach z Chin i innych krajów dotkniętych tą chorobą. Wiele firm polega również na sprzedaży w Chinach, aby osiągnąć cele finansowe. Spowolnienie działalności gospodarczej i ograniczenia transportowe w dotkniętych krajach prawdopodobnie będą miały wpływ na produkcję i rentowność określonych światowych firm, szczególnie w produkcji i surowcach wykorzystywanych w produkcji. W przypadku firm, które polegają na towarach pośrednich z dotkniętych regionów i które nie są w stanie łatwo zmienić źródła zaopatrzenia, wielkość wpływu może zależeć od tego, jak szybko wybuchnie epidemia. Małe i średnie firmy mogą mieć większe trudności z przetrwaniem zakłócenia. Firmy związane z podróżami i turystyką ponoszą straty, których prawdopodobnie nie można odzyskać.

3. Wpływ finansowy na firmy i rynki finansowe. Tymczasowe zakłócenia produkcji i / lub produkcji mogą stresować niektóre firmy, szczególnie te o niewystarczającej płynności. Handlowcy na rynkach finansowych mogą, ale nie muszą poprawnie przewidywać lub rozumieć, które firmy mogą być wrażliwe. Wynikający z tego wzrost ryzyka może ujawnić, że co najmniej jeden kluczowy gracz na rynku finansowym zajął nierentowne pozycje inwestycyjne w obecnych warunkach, co dodatkowo osłabia zaufanie do instrumentów finansowych i rynków. Możliwym (prawdopodobnie mało prawdopodobnym) zdarzeniem byłoby znaczne zakłócenie rynku finansowego, ponieważ uczestnicy obawiają się ryzyka kontrahenta. Nieco bardziej prawdopodobną możliwością jest znaczący spadek na rynkach akcji i rynków obligacji korporacyjnych, przy czym inwestorzy wolą przechowywać rządowe papiery wartościowe (zwłaszcza amerykańskie obligacje skarbowe) z powodu niepewności wywołanej pandemią.

 

 

Scenariusze 

Te potencjalne scenariusze są czysto opisowymi pomysłami na temat możliwych ścieżek wybuchu choroby i globalnej gospodarki. 

1. Najgorsze się skończyło. Transmisja w Chinach już zwolniła. Chociaż niektóre odosobnione ogniska występują gdzie indziej, nie powodują one masowego rozprzestrzeniania się choroby. Gdy globalna liczba przypadków ustabilizuje się, chińska gospodarka wraca do normy, a poza niektórymi obszarami, takimi jak Iran, które nie są ważne dla światowej gospodarki, wpływ jest niewielki. PKB Chin ma duży hit w pierwszym kwartale 2020 r., Ale odbija się w drugim i trzecim kwartale – chociaż część utraconej produkcji nigdy nie jest zastępowana. Poszczególne firmy poza Chinami doświadczają krótkoterminowych zakłóceń w dostawach, ale wpływ na globalną gospodarkę jest niewielki i tymczasowy.

2. Rok wirusa. Chociaż rozprzestrzenianie się choroby w Chinach spowalnia, epidemie pojawiają się na całym świecie w sposób ciągły. Każda epidemia wymaga spowolnienia produkcji w tym obszarze oraz w zglobalizowanym świecie, co oznacza ciągłe zakłócenia w różnych regionach i branżach, w miarę jak wybuchają i są kontrolowane. Ogólnym skutkiem jest zakłócenie działalności gospodarczej na tyle, aby znacznie spowolnić globalny wzrost. Firmy, które są wystarczająco sprawne, aby zarządzać zmianą dostawców i które mają wystarczającą płynność, aby przetrwać okresy niskiej sprzedaży i przychodów, będą miały przewagę konkurencyjną.

3. Globalna reakcja na pandemię. Centra gospodarcze na całym świecie są zamykane w stylu Wuhan, gdy ludzie panikują z powodu rozprzestrzeniania się wirusa. Nieskoordynowane decyzje w poszczególnych krajach zakłócają przepływ zarówno ludzi, jak i towarów. Światowa produkcja spada, ponieważ firmy z międzynarodowymi łańcuchami dostaw mogą działać tylko sporadycznie. Turystyka i powiązane firmy gwałtownie spadają, a firmy i regiony związane z turystyką cierpią. Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych opracowują akceptowaną globalną reakcję, która priorytetowo traktuje środki zdrowotne oparte na skuteczności i kosztach dla całej gospodarki, a przyjęcie takiej reakcji jest możliwe w największych gospodarkach światowych. Globalny PKB stagnuje, handel międzynarodowy spada, a globalna recesja jest wyraźną możliwością.

4. Kryzys finansowy. Opóźnione dostawy i harmonogramy produkcji stwarzają problemy finansowe dla firm z dużymi długami, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Spadek globalnych rynków akcji i ucieczka od ryzyka – inwestorzy sprzedający aktywa, takie jak obligacje o wysokiej stopie zwrotu i niestabilne akcje – narażają inwestorów, którzy nie docenili ryzyka. Obawa o ryzyko kontrahenta przyspiesza spadek i osusza płynność na rynkach finansowych. Banki centralne starają się rozwiązać problem. Rynki finansowe – i globalna gospodarka – ożywiają się po recesji w kształcie litery V.

Dr. Daniel Bachman

Daniel Bachman (Ph.D.)

0

Dodaj komentarz