Dr Karolina Chwiałkowska:”Czy przebieg COVID-19 jest uwarunkowany genetycznie?”

Dr Karolina Chwiałkowska:”Czy przebieg COVID-19 jest uwarunkowany genetycznie?”

Czy istnieją predyspozycje genetyczne do ciężkiego przebiegu COVID-19?

Najnowsze badania rzucają nowe światło na kwestię uwarunkowań determinujących przebieg zakażenia koronawirusem. Grupa naukowców w oparciu o pierwsze na świecie wielkoskalowe badania całego ludzkiego genomu odkryła, że uwarunkowania genetyczne mogą wpływać na przebieg zakażenia u pacjentów. Kluczową rolę w tym procesie mają odgrywać geny zlokalizowane w trzecim chromosomie. Badania zostały opublikowane w “New England Journal of Medicine” – jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

Badacze działają w ramach międzynarodowego konsorcjum nazwanego COVID-19 Host Genetics Initiative w skrócie HGI. W pracach międzynarodowej grupy badawczej brała udział dr Karolina Chwiałkowska, biotechnolog z Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i firmy IMAGENE.ME.

“Badania konsorcjum HGI prowadzone są równolegle w 50 krajach, a ich wyniki są następnie zbierane i porównywane w ramach globalnych analiz łączących dane z wielu niezależnych projektów. To oznacza, że zespół badaczy z jednego końca świata ma na bieżąco dostęp do wyników badań innych naukowców pracujących nad tym samym problemem. Właśnie taki tryb ścisłej współpracy doprowadził do szybkiego odkrycia, które rejony genomu człowieka mogą być związane z przebiegiem COVID-19” – wyjaśnia dr Karolina Chwiałkowska.

Naukowcy wytypowali geny, które mogą wpływać na przebieg COVID-19.

To mogą być kluczowe badania i to w skali światowej, które pomogą wskazać najbardziej zagrożone jednostki czy społeczności.

Mówiąc precyzyjniej, chodzi o geny zlokalizowane w tzw. krótkim ramieniu chromosomu 3. Opublikowane w “New England Journal of Medicine” wyniki analiz obejmowały badania na grupie 2000 osób zakażonych w Hiszpanii i Włoszech. Przeprowadzone wielkoskalowe analizy genomiczne potwierdziły istnienie zależności pomiędzy zmiennością genetyczną w tym rejonie genomu człowieka oraz ciężkim przebiegiem COVID-19” – tłumaczy dr Chwiałkowska.

Biotechnolog zdradza, że trwają dalsze badania, które mają pozwolić na dokładną analizę zidentyfikowanych wariantów w rejonie, gdzie zlokalizowanych jest sześć genów: SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6, XCR1.

Wyniki tych analiz pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy da się ocenić predyspozycje genetyczne dotyczące podatności na zakażenie i przebiegu COVID-19. To byłby prawdziwy przełom, który pozwoliłby na wytypowanie osób bardziej podatnych na ciężki przebieg choroby i zapewnienie im odpowiedniej ochrony przed zarażeniem.

0

Ten post ma jeden komentarz

  1. Avatar
    Antoni

    Ciekawe, bardzo ciekawe.. Już wypatruję następnych artykułów.

    0

Dodaj komentarz