Dr M.Domaszewski: „Charakterystyka szczepionki”

Dr M.Domaszewski: „Charakterystyka szczepionki”

Charakterystyka szczepionki.

Wielu Polaków ma obawy związane ze szczepionką na COVID-19. Według dra Michała Domaszewskiego zazwyczaj, bezpodstawne, a charakterystyka produktu leczniczego jest jedynym dokumentem, który jest wiążący.

– Cała reszta to są spekulacje. Tu mamy dokument oficjalny, przetłumaczony przez Ministerstwo Zdrowia dla polskich lekarzy i tym trzeba się posługiwać – mówi dr Domaszewski.

W dokumencie są przedstawione wszystkie zalecenia i przeciwwskazania do szczepionki, środki ostrożności oraz możliwe działania niepożądane. ChPL zawiera również badania nad szczepionką, które zostały do tej pory przeprowadzone.

– Jeśli chodzi o przeciwwskazania, to są one bardzo konkretne i wszystkie zostały wypisane w ChPL. Głównie jest to nadwrażliwość na kilka substancji. Jednak w stosunku do chorób takich cukrzyca, czy choroby tarczycy charakterystyka produktu leczniczego nie podaje żadnych przeciwwskazań, są jedynie wyszczególnione środki ostrożności – mówi ekspert.

Kategorycznie szczepionki nie mogą przyjąć osoby, które kiedykolwiek doświadczyły szoku anafilaktycznego. Stąd też zalecenie producenta, aby punkt szczepień był przygotowany na wystąpienie reakcji anafilaktycznej, a pacjent, po przyjęciu wakcyny, pozostał w pobliżu punktu medycznego w przeciągu co najmniej 15 minut od przyjęcia dawki.

Seniorzy nie chcą się szczepić.

Wiele starszych osób twierdzi, że nie chce się szczepić, ponieważ woli zostawić szczepionkę dla młodych, albo przytacza argument „na coś trzeba umrzeć”. Jak przekonać seniorów do szczepień?

– To jest szczepionka stworzona głównie pod kątem starszych osób. To w tej grupie jest największa śmiertelność, oni są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Jeżeli te osoby nie będą się szczepić, to się to mija z celem – mówi dr Domaszewski.

Alex

Alex

Koordynator projektu

0

Dodaj komentarz