Jak Kanada reaguje na COVID-19

Jak Kanada reaguje na COVID-19

Szczegółowe informacje na temat działań rządu całego Kanady w odpowiedzi na wybuch epidemii można znaleźć w oficjalnym stanowisku rządu Kanady na COVID-19.

 

Wsparcie ekonomiczne i finansowe

 

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach Kanady mających pomóc Kanadyjczykom i firmom doświadczającym trudności w wyniku wybuchu COVID-19, zapoznaj się z kanadyjskim planem reagowania kryzysowego COVID-19 – poniżej.

 

Środki podróży

Rząd Kanady stale ocenia ryzyko podróży Kanadyjczyków. Obowiązuje oficjalne globalne doradztwo turystyczne: Unikaj wszelkich niepotrzebnych podróży poza Kanadę do odwołania. Ponadto wydano również pandemiczne zawiadomienie zdrowotne dotyczące podróży COVID-19 z poradami zdrowotnymi dotyczącymi podróży dla Kanadyjczyków.

Wszystkie międzynarodowe przyloty pasażerów zostały przekierowane na 1 z 4 lotnisk:

  • Międzynarodowy port lotniczy Calgary
  • Międzynarodowy port lotniczy Vancouver
  • Międzynarodowy port lotniczy Pearson w Toronto
  • Międzynarodowy port lotniczy Pierre Elliott Trudeau w Montréal

Wsparcie dla Kanadyjczyków za granicą

Aby pomóc Kanadyjczykom w powrocie do domu lub stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoją podczas podróży, rząd Kanady opracował Program pożyczek ratunkowych COVID-19 dla Kanadyjczyków za granicą.Program zapewni Kanadyjczykom opcję awaryjnej pożyczki potrzebującej natychmiastowej pomocy finansowej na powrót do domu lub czasowe zaspokojenie potrzeb życiowych podczas pracy nad powrotem.Global Affairs Canada zapewnia 24/7 wsparcie konsularne dla Kanadyjczyków za granicą dotkniętych COVID-19 za pośrednictwem Emergency Watch and Response Center oraz personelu konsularnego w jego sieci misji.

Badania i technologia

Kanadyjscy naukowcy ciężko pracują, aby wesprzeć międzynarodowe wysiłki na rzecz zwalczania pandemii COVID-19. Aby spowolnić, a ostatecznie zatrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19, musimy przyspieszyć badania i rozwój technologii.Trwają badania mające na celu zwiększenie naszej zdolności do:• testowania leków przeciwwirusowych i innych metod leczenia• opracowania szczepionki• wspierania próby kliniczneTrwają również badania mające na celu szybkie wykrycie, zarządzanie i ograniczenie transmisji COVID-19, w tym:• testy diagnostyczne• zarządzanie kliniczne• dynamika transmisji• skutki społeczne

Współpraca

W celu zapewnienia skoordynowanej reakcji w Kanadzie uruchomiono Federalny / Prowincjonalny / Terytorialny Plan Reakcji na Zdrowie Publiczne w odniesieniu do zdarzeń biologicznych.Ustanowiono specjalny komitet doradczy, który ma doradzać wiceministrom zdrowia w sprawie koordynacji, polityki zdrowia publicznego i treści technicznych związanych z tym wybuchem. Komitet ten składa się z członków Pan-Kanadyjskiej Rady Sieci Zdrowia Publicznego i Rady Głównych Urzędników Zdrowia.Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego ściśle współpracuje z partnerami w kraju i na całym świecie, w tym Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby zareagować na tę epidemię.Kanadyjskie National Microbiology Laboratory (NML) opracowało test łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (rRT-PCR), który może zdiagnozować COVID-19 na podstawie próbek klinicznych. NML współpracuje z kanadyjskimi prowincjonalnymi laboratoriami zdrowia publicznego, aby zapewnić dodatkowe możliwości testowania w wielu jurysdykcjach.Obecnie NML obsługuje także inne testy międzynarodowe, które zostały opublikowane publicznie.Trwają dalsze wspólne badania naukowe w celu zbadania wirusa.Rząd Kanady współpracuje z międzynarodowymi organami regulacyjnymi, aby pomóc w przyspieszeniu badań klinicznych i wniosków o szczepionki, leczenie i testy diagnostyczne. Międzynarodowa Koalicja Organów Regulacyjnych ds. Leków zorganizowała światowe spotkanie organów regulacyjnych ds. Leków w dniu 18 marca 2020 r. Dyskusje obejmowały kwestie regulacyjne dotyczące przewidywanych kandydatów na szczepionkę COVID-19 w celu przyspieszenia konwergencji regulacyjnej. Głównym celem spotkania było omówienie i uzgodnienie podejścia do wymagań dotyczących wspierania pierwszych badań klinicznych na ludziach. Komunikat prasowy i raport ze spotkania są dostępne. Health Canada współpracuje również z międzynarodowymi partnerami regulacyjnymi w ramach konsorcjum Australia-Kanada-Singapur-Szwajcaria w celu zbadania potencjalnej współpracy w kwestiach regulacyjnych związanych z COVID-19.Ściśle współpracujemy również z międzynarodowymi partnerami regulacyjnymi, w tym Europejską Agencją Leków, Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków oraz Administracją Towarów Terapeutycznych, aby dzielić się informacjami na temat wszelkich sygnałów o zakłóceniach w dostawach na całym świecie.

 

Dla sponsorów badań klinicznych

 

Zachęca się firmy i badaczy posiadających leki, wyroby medyczne lub naturalne produkty zdrowotne, które mogą być skuteczne w leczeniu lub diagnozowaniu COVID-19, aby skontaktowali się z nami w celu ułatwienia badań klinicznych.

Badania kliniczne to badania mające na celu ustalenie, czy lek lub urządzenie medyczne jest bezpieczne i skuteczne dla ludzi. W pilnych sytuacjach możemy szybko zatwierdzić badanie kliniczne. Publikujemy również listę wszystkich badań klinicznych zatwierdzonych w Kanadzie.

 

Monitorowanie zaopatrzenia w leki i urządzenia medyczne

Rząd Kanady aktywnie monitoruje nowatorską COVID-19 i jej wpływ na podaż leków na receptę i bez recepty, naturalnych produktów zdrowotnych i wyrobów medycznych w Kanadzie. Robimy to poprzez regularny kontakt z:

  • producenci i importerzy leków, wyrobów medycznych i naturalnych produktów zdrowotnych
  • partnerzy wojewódzcy, terytorialni i międzynarodowi

Jesteśmy świadomi, że mogą wystąpić zakłócenia w dostawach związane z COVID-19 i uważnie monitorujemy sytuację.

Firmy sprzedające w Kanadzie leki na recepty do stosowania u ludzi muszą zgłaszać przewidywane lub faktyczne niedobory preparatów farmaceutycznych.. Zwrócono się również do stowarzyszeń zainteresowanych stron z branży o powiadomieniu władz o wszelkich wczesnych sygnałach niedoborów preparatów przeznaczonych do walki z COVID-19. Sygnały niedoborów leków i urządzeń medycznych mogą być zgłaszane przez prowincje i terytoria, pracowników służby zdrowia lub opinię publiczną.

Rząd Kanady będzie  nadal korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi, aby pomóc w radzeniu sobie z krytycznymi niedoborami krajowymi, gdy się pojawią, i współpracować z partnerami, aby Kanadyjczycy mieli dostęp do potrzebnych im leków.

 

 

0

Zuzia

Korespondent z Kanady

Dodaj komentarz