Jak wyglądać będzie życie seniorów po Covid-19

Jak wyglądać będzie życie seniorów po Covid-19

Na razie i w dającej się przewidzieć przyszłości, rzeczy nie wyglądają zbyt dobrze dla starszych ludzi. Starsi ludzie są ogólnie mniej zdrowi niż inni. Umierają na COVID-19 w znacznie wyższych odsetkach niż młodsi ludzie. Ci, którzy są hospitalizowani lub przebywają w jakiejkolwiek placówce, są izolowani, nawet jeśli nie są chorzy. A wiele starszych osób nie jest tak zaznajomionych z najnowszą technologią i nie czuje się tak komfortowo i ma trudności z nawiązaniem znaczącego kontaktu z bliskimi. Nie wiem, czy jest to znacznie inne niż w niedawnej przeszłości, ale pandemia z pewnością uwypukliła trudną sytuację. Nawet te kroki, które pomogły nam pomóc seniorom – na przykład wyznaczone godziny zakupów – wskazują na większe ryzyko, przed którym stoimy.

 

W większości jestem zadowolony, że tyle uwagi poświęca się starszemu pokoleniu. Pomaga również podkreślić problemy, przed którymi staje nasze społeczeństwo, gdy czytamy historie o ukochanej osobie, która umiera sama w szpitalu lub domu opieki. Nasuwa się więc pytanie, jaka będzie zmiana postrzegania  osób starszych? Czy wyciągniemy wnioski z tej pandemii, które zasadniczo zmienią sposób, w jaki postrzegamy proces starzenia się? Krótko mówiąc, jak to będzie być osobą starszą w przyszłości?

 

Po 11 września wiele rzeczy zmieniło się dla wszystkich. Podróż się zmieniła. Środki bezpieczeństwa uległy zmianie. Świadomość się zmieniła. A życie codzienne zmieniło się dla większości ludzi. Bardziej martwiliśmy się o nasze bezpieczeństwo. Szczególną uwagę zwróciliśmy na ludzi i otaczające nas niezwykłe rzeczy. To jest dobre w moich szacunkach. Można jednak argumentować, że żyjemy w większym strachu. Nie oceniam, czy zmiany są dobre, czy złe. Są to po prostu zmiany.

 

Jak więc ta pandemia wpłynie na nasze życie za lata? W szczególności zastanawiam się, jak może zmienić się moje życie seniora. Oto „Pytania dotyczące życia dla seniorów Post COVID-19”, które mogą pomóc nam w spojrzeniu w przyszłość:

 

Pytania dotyczące życia dla seniorów Post COVID-19:

1. Czy osoby w średnim wieku, głównie nasze dzieci, zastanawiają się i martwią bardziej o to, co robi starsze pokolenie i czy to zmieni ich zachowanie?

2. Jeśli zostanie podjęta decyzja o zamieszkaniu w obiekcie odizolowania – miejmy nadzieję z naszym wkładem – czy będzie to miejsce poddane bardziej rygorystycznej kontroli regulacyjnej?

3. Czy więcej rodzin pomyśli o dostosowaniu swoich domów i stylu życia do warunków życia z nimi?

4. Czy większy nacisk zostanie położony na starzenie się seniorów? Czy dzielenie domu?

5. Czy nasze społeczeństwo zbliży się do koncepcji powszechnego rozszerzonego ubezpieczenia zdrowotnego, zbliżonej co do zasady takiej jak Medicare dla wszystkich? Jeśli tak, to czy rozwiąże to zakres opieki i opieki, którą już mają seniorzy? Jakie będą inne niezamierzone konsekwencje?

6. Czy będą obowiązywać dodatkowe regulacje dotyczące przedsiębiorstw i usług, aby pomieścić więcej seniorów, czy wręcz przeciwnie, czy będą obowiązywać większe ograniczenia w służeniu seniorom, którzy są bardziej zagrożeni? Czy pojawi się przypływ nowych usług pomagających seniorom w codziennym życiu, takich jak większy nacisk na dostarczanie żywności i towarów?

7. Czy młodzi ludzie bardziej zainteresują się swoim pochodzeniem, lepiej zdając sobie sprawę z tego, jak niepewne może być życie dla osoby starszej? Czy zobaczymy więcej napisanych wspomnień?

8. Czy siatka zabezpieczenia społecznego lub jej ekwiwalent zostanie ustalona na poziomie bardziej odpowiednim dla seniorów całkowicie zależnych od tego dochodu?

9. Czy nauczanie na odległość i kształcenie ustawiczne, teraz wymuszone dla wszystkich, będzie wykorzystywane na wyższym poziomie przez starsze pokolenie, które jest teraz wygodniejsze w stosowaniu technologii?

10. Czy społeczność zdrowotna położy większy nacisk na geriatryczną medycynę?

Należy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.

 

Alex

Koordynator projektu

0

Dodaj komentarz