Kanada oferuje 2,5 miliarda dolarów dla mocno dotkniętego sektora energetycznego w ramach bodźca COVID-19

Kanada oferuje 2,5 miliarda dolarów dla mocno dotkniętego sektora energetycznego w ramach bodźca COVID-19

* Kanada zainwestuje 1,7 miliarda dolarów (1,2 miliarda dolarów) w oczyszczanie osieroconych i opuszczonych studni, utworzy fundusz pożyczek na ograniczenie emisji o wartości 750 milionów dolarów i zaoferuje 962 miliony dolarów agencjom rozwoju regionalnego na pomoc małym przedsiębiorstwom.

Bank of Canada wykupi do 50 mld C$ obligacji prowincjonalnych.
* Bank centralny wykupi 10 mld C$ wysokiej jakości obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym.
* Bank of Canada zwiększy swój udział w aukcjach bonów skarbowych rządu federalnego do 40% każdej nowej emisji.
* Kanada zapewni środki finansowe w wysokości 500 mln C$ na wsparcie sektora kultury, sztuki i sportu.
* Export Development Canada i Business Development Bank, aby uzyskać dodatkowe 12,5 mld C $ w celu zapewnienia pożyczek gwarantowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
* Kanada pokryje do 75% wynagrodzeń dla wszystkich przedsiębiorstw i organizacji charytatywnych, a utrata dochodów w wysokości 30% lub więcej z powodu wybuchu koronawirusa. Dopłata do wynagrodzenia, która nie będzie zależeć od wielkości firmy, zostanie ograniczona do 847 C$ tygodniowo na pracownika.

* Małe firmy i organizacje non-profit będą miały dostęp do nieoprocentowanych pożyczek w wysokości do 40 000 C$. Oczekuje się, że program zapewni wsparcie w wysokości 25 miliardów C$, a pożyczki będą w pełni gwarantowane i finansowane przez rząd Kanady. Każdy, kto spłaci pożyczkę do 31 grudnia 2022 r., Zobaczy 25% umorzenie pożyczki do 10 000 C$.

* Płatności podatków firmowych, prywatnych i cła należne na koniec marca, kwietnia i maja są odroczone do końca czerwca

0

Zuzia

Korespondent z Kanady

Dodaj komentarz