Kwarantanna wjazdowa w Norwegii.

Kwarantanna wjazdowa w Norwegii.

Istnieją pewne wyjątki od obowiązku przeprowadzenia testu na covid-19. Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą być badane. Wyjątki dotyczą także m.in. osób pełniących krytyczne funkcje społeczne, osób dojeżdżających do pracy na granicy, kierowców transportu dalekobieżnego i dyplomatów.
Kontakt z badanym nastąpi wyłącznie wtedy, gdy wynik testu okaże się pozytywny. Osoby posiadające konto użytkownika na stronie helsenorge.no mogą po zalogowaniu się zobaczyć swój wynik. Niektóre laboratoria stosują własne rozwiązania umożliwiające zapoznanie się z wynikiem poza helsenorge.no – wówczas przekazują o tym informację.

 

Kwarantanna wjazdowa w Norwegii.

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, z wyjątkiem określonych obszarów w krajach skandynawskich i Europie o dostatecznie niskim rozprzestrzenianiu się infekcji (kraje/obszary żółte), musi zostać poddany kwarantannie przez 10 dni.
Kwarantannę należy odbyć w specjalnie przeznaczonym do tego hotelu. Małoletnie dzieci, które przyjeżdżają do Norwegii same i nie spełniają kryteriów zwolnienia z kwarantanny, mogą zamieszkać w hotelu kwarantannowym z opiekunem.

 

Osoby, które będą odbywać kwarantannę w hotelach, nie muszą robić jakichkolwiek rezerwacji. Po przyjeździe do Norwegii to służby, we współpracy z daną gminą, informują podróżnych, do którego hotelu się udać.

Niektóre gminy organizują transport do hotelu, w którym należy odbyć kwarantannę, jednak nie wszystkie. Można, w drodze wyjątku, skorzystać z komunikacji miejskiej z lotniska, portu lub przejścia granicznego do hotelu. Należy w takiej sytuacji przestrzegać zasad kontroli zakażeń – zachowywać odpowiedni dystans od współpasażerów, a także podróżować w maseczce ochronnej.
Od niedawna jednak nie wszyscy muszą spędzić kwarantannę akurat w hotelu. Osoby, które zwykle mieszkają razem i razem podróżują do Norwegii, mogą przebywać na kwarantannie wjazdowej w tej samej kwaterze.
Muszą być one wpisane do rejestru ludności lub udokumentować miejsce zamieszkania w Norwegii (np. rejestracja adresu zamieszkania w Urzędzie Podatkowym lub umowa najmu) albo po prostu udokumentować odpowiednie warunki do odbycia kwarantanny, czyli miejsce na nocleg z prywatnym pokojem, własną łazienką, własną kuchnią lub dostępem do stołówki/cateringu, z możliwością unikania bliskiego kontaktu z innymi.
10 dni kwarantanny w hotelu nie muszą także spędzić osoby pozostające w związku małżeńskim lub posiadające wspólne dzieci z osobą mieszkającą na stałe w Norwegii oraz ich małoletnie dzieci. Mogą mieszkać w domu współmałżonka lub drugiego rodzica.

Osoby, które będą odbywać kwarantannę w hotelach, nie muszą robić jakichkolwiek rezerwacji.

Osoby, które będą odbywać kwarantannę w hotelach, nie muszą robić jakichkolwiek rezerwacji. stock.adobe.com/ licencja standardowa

Uniknąć noclegu w specjalnym hotelu może także pomóc pracodawca bądź zleceniodawca, jeśli zapewni on zatrudnionym odpowiednie miejsce na nocleg z prywatnym pokojem. Wymagane są dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz zakwaterowania, np. umowa o pracę lub zlecenie oraz oświadczenie pracodawcy wyjaśniające szczegóły zakwaterowania. Dokument musi zawierać adres zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.
W hotelach kwarantannowych nie muszą mieszkać azylanci i uchodźcy, jak również zawodowi kierowcy i personel pociągów (oprócz towarowych), jeśli mogą odbyć kwarantannę w prywatnych kabinach w pojeździe lub pociągu, oraz zagraniczny personel wojskowy przyjeżdżający do Norwegii na szkolenie, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Norweskie Ministerstwo Obrony.

Kwarantanna może trwać krócej

10-dniową kwarantannę można skrócić do tygodnia, jeśli dwa wykonane po sobie testy będą negatywne. Pierwszy test musi zostać wykonany w ciągu 3 dni od przyjazdu i może to być szybki test przesiewowy albo test PCR, drugi natomiast najwcześniej po 7 dniach od przyjazdu i musi to być test PCR.

 

Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku drugiego testu.

Możliwość skrócenia kwarantanny wjazdowej na czas badań zależy od tego, czy istnieją warunki do przeprowadzenia badań lub odpowiedzialność za nie poniesie pracodawca. Jeżeli nie zostanie wykonany drugi test, osoba musi przebywać w kwarantannie wjazdowej przez 10 dni.
Zwolnione z kwarantanny są osoby, które mogą udokumentować ustalony prawnie kontakt między rodzicami a dziećmi w Norwegii lub wracają do kraju fiordów po spędzeniu razem czasu za granicą. Po przekroczeniu norweskiej granicy nie trzeba się też poddawać 10-dniowej kwarantannie wjazdowej, gdy chce się odwiedzić poważnie chorych krewnych lub wziąć udział w pochówku kogoś z bliskiej rodziny. Wyjątek od kwarantanny będzie dotyczył tylko czasu odwiedzin chorego lub udziału w pochówku lub pogrzebie.

 

Przeprowadzone szczepienia nie mają obecnie wpływu na wymogi kwarantanny ani zalecenia dotyczące badań.

Bjorn
Bjorn
Skandynawski współpracownik
0

Bjorn

Skandynawski współpracownik

Dodaj komentarz