Moim bohaterem jesteś TY

Moim bohaterem jesteś TY

Książka Mój bohater to ty. Jak dzieci mogą walczyć z COVID-19 jest projektem opracowanym przez Międzyinstytucjonalną Grupę Referencyjną Stałego Komitetu ds. Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego w Sytuacjach Kryzysowych (IASC MHPSS RG). Projekt był wspierany przez globalnych, regionalnych i krajowych ekspertów z agencji członkowskich IASC MHPSS RG, a także rodziców, opiekunów, nauczycieli i dzieci w 104 krajach. Międzynarodowa ankieta powstała w celu oceny zdrowia psychicznego i potrzeb psychospołecznych dzieci podczas epidemii COVID-19 została napisana w językach: arabskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano szereg tematów, którymi należy się zająć w ramach tej historii. Książkę wydano w formie opowiadania skierowanego do najmłodszych mieszkańców kilku krajów dotkniętych COVID-19. Informacje zwrotne od dzieci, ich rodziców i opiekunów wykorzystano następnie do przeglądu i aktualizacji historii.

Kliknij – aby przeczytać !

 

Ponad 1700 rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz ich podopiecznych z całego świata poświęciło czas, aby opowiedzieć innym, jak radzą sobie z obecną pandemią. Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy wypełnili ankietę i dzięki temu mają realny wpływ na tworzenie tej opowieści. To pozycja opracowana przez najmłodszych, dedykowana ich rówieśnikom z całego świata.

 

Alex

Koordynator projektu

0

Alex

Alex Koordynator projektu

Dodaj komentarz