Norwegia – gminy maja zaostrzyć obostrzenia.

Norwegia – gminy maja zaostrzyć obostrzenia.

Gminy mają zaostrzyć obostrzenia

Rząd daje także gminom, gdzie wskaźnik zakażeń covid-19 jest wysoki, prawo do lokalnego zaostrzania restrykcji.

Propozycje zaostrzonych środków, które gminy mogą wprowadzić:

– Liczba kontaktów w ciągu tygodnia nie powinna przekraczać 10 osób w kontekstach społecznych (oprócz członków gospodarstwa domowego oraz grup przedszkolnych i szkolnych – podstawówki).

– Wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w komunikacji zbiorowej, sklepach i centrach handlowych, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu 1 metra,.

– Wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w restauracjach dla wszystkich pracowników i gości. Goście mogą zdjąć maseczki dopiero, gdy usiądą przy stole.

– Zamknięcie klubów i pubów po 22.

– Maksymalna liczba uczestników imprez zamkniętych to 20 osób.

– Praca zdalna dla pracowników, kiedy nie jest wymagana ich fizyczna obecność w miejscu pracy.

– Zalecanie uczniom nauki zdalnej, jeśli taka forma edukacji jest możliwa do zrealizowania przez daną placówkę.

 

Boss
Boss
Covid-19-Senior-Ekspert
0

Dodaj komentarz