Polska skróciła kwarantannę tydzień temu.

Polska skróciła kwarantannę tydzień temu.

1 września minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie dotyczące zmian w czasie trwania kwarantanny i izolacji. Nowe zasady obowiązują od tygodnia.

Zgodnie z treścią rozporządzenia skróceniu ulega 14-dniowa kwarantanna. Od tygodnia wynosi ona 10 dni.

Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.~Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Komunikat resortu zdrowia w sprawie podpisania zmian.

Izolacja pod kontrolą

Istotne zmiany dotyczą także izolacji domowej – nowe rozporządzenie ma sprawić, że nie będzie ona trwała w przypadku niektórych osób w nieskończoność. Problem ten nagłaśniały w ostatnim czasie polskie media. Od teraz zasady izolacji będą ściśle powiązane ze stanem klinicznym danej osoby.

Zakończenie izolacji następuje: po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi.

Z izolacji po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 zostają zwolnione osoby bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

Czas izolacji w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony do 20 dni. Dotyczy to pacjentów z osłabionym układem odpornościowym.

Matheo
Matheo
Korepsondent
0

Dodaj komentarz