Prof. A.Riad: “Owrzodzenie języka to bezpośredni objaw zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.’

Prof. A.Riad: “Owrzodzenie języka to bezpośredni objaw zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.’

Czasopismo Oral Diseases donosi o nowych badaniach, które sugerują, że u pacjentów przechodzących COVID-19 w łagodnej postaci lub bezobjawowo często występuje owrzodzenie języka. Czy możemy mówić o nowym objawie COVID-19, który występuje na masową skalę? – Przy infekcjach wirusowych, w tym przypadku SARS-CoV-2, mogą ujawnić się różne nietypowe objawy – twierdzi prof. Anna Boroń-Kaczmarska.

Owrzodzenie języka – wczesny objaw infekcji SARS-CoV-2

Wygląda na to, że naukowcy znaleźli dowody na występowanie nowego objawu COVID-19, który może być mylony z popularnymi infekcjami jamy ustnej i w zasadzie pojawić się u każdego.

Dr Abanoub Riad z Masaryk University twierdzi, że jest to owrzodzenie języka, które jest efektem różnego typu infekcji wirusowych. Wyniki jego badań wskazują na to, że to jeden z wczesnych objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

”Owrzodzenie języka to bezpośredni objaw infekcji SARS-CoV-2, który pojawia się na skutek zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego. Podatność błony śluzowej jamy ustnej na SARS-CoV-2 może być wynikiem ekspresji enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) w nabłonkowych komórkach języka” – pisze profesor Abanoub Riad.

Wnioski z przeprowadzonych badań zawarł w pracy “National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation”.

Z badań Abanouba Riada wynika, że infekcje jamy ustnej będące efektem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 występują głównie u pacjentów przechodzących chorobę łagodnie lub bezobjawowo.

Czy to może być nowy objaw dla łagodnej postaci COVID-19 występujący na szeroką skalę? Pytamy specjalistkę w dziedzinie chorób zakaźnych, prof. Annę Boroń-Kaczmarską.

– Przy infekcjach wirusowych – w tym przypadku SARS-CoV-2 – mogą ujawnić się różne nietypowe objawy, często incydentalne. Byłabym zatem bardzo ostrożna wobec stawiania tez, że owrzodzenie języka może być jednym z typowych objawów COVID-19, szczególnie u osób, które przechodzą zakażenie łagodnie. Pamiętajmy, że infekcje jamy ustnej mogą mieć różne źródła. Na przykład objaw przypominający owrzodzenie na języku najczęściej jest efektem zakażenia wirusem Cytomegali. Występuje on u osób z immunosupresyjnością, która również pojawia się u pacjentów z COVIDEM-19, ale jednak przechodzących cięższą postać choroby – komentuje specjalistka.

Owrzodzenie głównie u pacjentów bezobjawowych

W badaniach dr Riad wykorzystał dokumentację szpitalną do analizy demograficznej, klinicznej oraz danych laboratoryjnych pacjentów, u których zaobserwowano owrzodzenia języka, a którzy byli leczeni między kwietniem a czerwcem 2020. W raporcie zaznacza, że większość badanych przez niego pacjentów przechodziła infekcję bardzo łagodnie albo zupełnie bezobjawowo. U ok. 40 proc. badanych zaobserwowano typowe objawy dla COVID-19: suchy kaszel, osłabienie, podwyższoną temperaturę – ale w łagodnej postaci.

Z kolei u prawie 54 proc. badanych pięć dni po wykonaniu testu na SARS-CoV-2, zaobserwowano owrzodzenie języka. Co ciekawe, u pozostałej części pacjentów owrzodzenie języka pojawiło się jeszcze wcześniej. Oznacza to, że u praktycznie całej grupy badanych pojawiła się infekcja w jamie ustnej, stąd wnioski naukowca.

”Z wywiadów, które przeprowadziłem, wynika, że żaden pacjent przed zakażeniem nie miał problemów z jamą ustną” – komentuje dr Riad.

U większości pacjentów owrzodzenie pojawiło się na górnej lub bocznej powierzchni języka. Liczba zmian wahała się od 1 do 7 na jednego pacjenta. U niektórych wystąpiło również krwawienie w zmienionych miejscach. Jak leczono owrzodzenia? Zalecano przyjmowanie paracetamolu i płynu do płukania ust z chlorheksydyną. W efekcie owrzodzenie znikało do dwóch tygodni.

Dr Riad – jak dotąd – przebadał największą liczbę osób zakażonych SARS-CoV-2 pod kątem objawów występujących w jamie ustnej. Jednak zdaniem eksperta  w skali ogólnej liczby zakażonych wciąż jest to zbyt mało, aby wysnuć konkretne i niepodważalne wnioski.

– Każde badania dot. SARS-CoV-2 i COVID-19 są cenne i warte zainteresowania. Jednak w tym przypadku potrzeba więcej dowodów i przede wszystkim znacznie większej grupy badawczej. Jeżeli nawet przebadano w tym kierunku tysiąc osób, to wciąż na 27 mln zakażonych jest to niewiele. Potrzeba dalszych badań, które jasno potwierdzą, że owrzodzenie na języku może być jednym z objawów klinicznych bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2 – puentuje prof. Anna Boroń-Kaczmarska.

 

Boss

Boss

Senior Mentor

0

Dodaj komentarz