Edwin Everham, PhD

Zainteresowaniem badawczym jest badanie wpływu zakłóceń na społeczności leśne
i ekosystemy. Szczególną uwagę kładzie na interfejs technologiczny między technikami
modelowania symulacyjnego i systemów informacji geograficznej oraz ich zastosowania
w kierunku zrozumienia wpływu zakłóceń i zmian w użytkowaniu gruntów oraz ich usuwania.

Innym celem zawodowym jest praca w instytucji akademickiej, w której może realizować
swoje zainteresowania badawcze, a także kontynuowanie teorii i praktyki nauczania. Nauczanie to proces ułatwiający nabywanie umiejętności i wiedzy. Jest to
proces niezwykle satysfakcjonujący i kreujący karierę, w której znaczna ilość czasu i
energii może być zastosowana do nauczania.