Bernedette Muthien
Od ponad dwudziestu lat zajmuje stanowiska kierownicze i wyższe kierownictwo w środowisku akademickim, społeczeństwie obywatelskim i sektorze publicznym w Afryce Południowej i za granicą.
Jest znakomitą facylitatorką, badaczką i poetką, która projektuje, wdraża i ocenia projekty dla różnych instytucji na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

W niepełnym wymiarze godzin pracowała w Południowej Afryce w Konstytucyjnej Komisji ds. Praw Kulturalnych, Religijnych i Językowych (2014-2019), gdzie była odpowiedzialna za łączność parlamentarną, badania i rozwój polityki oraz edukację publiczną. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora generalnego: transformacja społeczna i upodmiotowienie gospodarcze podczas prezydencji, gdzie pracowała w klastrze gospodarczym wysokiego szczebla i jego zarządzającej jednostce zarządzania projektami (2015-2016).

Ma ponad 200 publikacji i prezentacji konferencyjnych, z których niektóre zostały przetłumaczone z języka angielskiego na co najmniej 16 innych języków. Była pierwszą stypendystką Fulbrighta-Amy Biehl na Uniwersytecie Stanforda i posiada stopnie naukowe na politologii na Uniwersytecie w Kapsztadzie i Uniwersytecie Stellenbosch.

Była członkiem Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Pokojem i jestem współzałożycielem Afrykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Pokojem
i Edukacji. Zasiada w różnych międzynarodowych radach doradczych, w tym w międzynarodowych czasopismach Human Security Studies i Journal of Human Security, a także
w International Institute on Peace Education. Zasiada również w Komitecie Sterującym ds. Kobiet Południowoafrykańskich w Rozwoju (SAWID) w Prowincji Przylądkowej Zachodniej. W zarządzie South African Broadcasting Corporation (SABC) przewodniczy Fundacji SABC i zasiada w ustawowych komitetach ds. Społecznych i etyki, nadawania publicznego
i komercyjnego, a także inwestycji finansowych i zamówień publicznych. W Radzie False Bay College przewodniczy Audytowi i Ryzyku oraz służy Zasobom i Planowaniu.

Od co najmniej 2013 roku zasiada w wielu innych zarządach firmy, w tym w Muzeum Iziko Południowej Afryki, Robben Island Museum i przedsiębiorstwie społecznym zajmującym się sprzętem dla osób niepełnosprawnych Shonaquip.