Prof. Nouriel Roubini

Nouriel Roubini jest profesorem ekonomii w New York University Stern School of Business. Jest także prezesem Roubini Macro Associates, LLC, globalnej firmy doradczej w zakresie makroekonomii w Nowym Jorku, a także współzałożycielem Rosa & Roubini Associates z siedzibą w Londynie. Podczas przemówienia do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2006 r. Roubini ostrzegł przed zbliżającą się recesją spowodowaną bańką na rynku kredytów i nieruchomości. Jego prognozy dotyczące odwróconych bilansów stały się rzeczywistością w 2008 r., Gdy bańka pękała i odbijała się na całym świecie w globalnym kryzysie finansowym – recesji, od której dopiero niedawno się odbijamy po dekadzie wspinaczki.
Specjaliści z tego powodu nadali mu przydomek: Dr.Doom.