Pani Emilia Wierzbicki

Szanowna Pani,
potwierdzamy wpływ Pani e-maila z 10 kwietnia 2020 r. nadesłanego na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.
Z uwagą zapoznaliśmy się z Państwa inicjatywą mającą na celu stworzenie portalu internetowego, którego założeniem jest wsparcie ludzi w okresie walki z epidemią koronawirusa. Cieszymy się, że polskie społeczeństwo mobilizuje się w tym trudnym czasie.
Dziękujemy za okazane zaufanie i podzielenie się swoimi planami, jednakże portal, który Państwo opisujecie jest w fazie projektu.
Nadmieniamy, że Pan Prezydent wspiera różne szlachetne i pożyteczne przedsięwzięcia, które są zakończone m.in. obejmując je swoim honorowym patronatem.
Dziękujemy za okazane Panu Prezydentowi zaufanie i życzymy wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Antolak
Starszy Radca
Biuro Dialogu i Korespondencji
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl