Paweł Maćkowiak

Doświadczony menedżer z ponad 20 letnim  doświadczeniem w zarządzaniu oraz budowaniu struktur  i restrukturyzacjach zajmował się m. in.:

⦁ Pracą w sektorach sprzedaży FMCG ,B2B, Farmacja .
⦁ Tworzeniem oraz realizacją planów sprzedażowych oraz marżowych .
⦁ Budowaniem i zarządzaniem  budżetami  działów , firm w tym również optymalizacją kosztów i zatrudnienia.
⦁ Kompleksowym zarządzaniem działem , oddziałem, firmą (w tym magazynami zewnętrznymi).
⦁ Tworzeniem strategii rozwoju oraz jej realizacją.
⦁ Budowaniem długofalowych relacji z klientami.
⦁ Reprezentowaniem , negocjowaniem i podpisywaniem umów zakupowych , sprzedażowych i dystrybucyjnych w centralach firm  ( udział w przetargach ).
⦁ Tworzeniem raportów do Zarządu , Rady Nadzorczej , Giełdę Papierów Wartościowych .
⦁ Wdrażaniem systemu CRM oraz określaniem jego funkcjonalności ( określenie systemów raportowania ).
⦁ Przygotowaniem i wdrażaniem planów rozwoju i oceny pracowniczej ( jasno określona ścieżka rozwoju kariery zawodowej podległych pracowników Dyr., RKS , NKAM ,KAM ,PH ).
⦁ Coachingiem  oraz tworzeniem systemów wynagrodzeń opartych na części stałej oraz premii motywacyjnej .
⦁ Zarządzaniem Działem Marketingu – tworzeniem strategii marketingowej , promocyjnej , wizerunkowej .