Interdyscyplinarny antropolog
i naukowiec kognitywny, dr Veissière

Bada społeczne wymiary poznania, świadomości i dobrostanu człowieka poprzez różnorodne projekty, w tym efekty placebo i hipnozę, wpływ Internetu na dobre samopoczucie i zachowanie ludzi, zdrowie psychiczne Millennials i Pokolenie Z, płeć i zdrowie psychiczne oraz teoretyczne studium ewolucji kulturowej. Po uzyskaniu stopnia doktora antropologii ukończył studia podoktoranckie w dziedzinie kognitywistyki i behawioralnego z dodatkowym szkoleniem w dziedzinie nauk kontemplacyjnych, hipnozy klinicznej, psychiatrii kulturowej, zdrowia publicznego i neuronauki poznawczej. Pracował z tak różnorodnymi populacjami, jak dzieci ulicy, rdzenni mieszkańcy Arktyki i Amazonii, dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, tybetańscy mnisi buddyjscy w Himalajach Indii oraz ludzie, którzy celowo wywoływali przyjazne halucynacje słuchowe.
Publikował szeroko i wypowiadał się w mediach na temat nowych teorii i eksperymentalnych odkryć dotyczących ewolucji kulturowej, społecznych wymiarów uwagi, poznania, zdrowia psychicznego i uzdrawiania, a także wpływu Internetu i nowych technologii na ludzką społeczność i dobrobyt.
Dr Veissière specjalizuje się także wyjaśnianiem wiedzy naukowej poprzez wystąpienia publiczne i konsultacje behawioralne dla etycznych przedsiębiorstw i organizacji.