Tomasz Peplak
Wydawca i redaktor naczelny miesięcznika ekonomicznego Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Gazeta ukazuje się od 2002 roku i koncentruje się na tematyce zarządzania firmami z sektora MSP.