Wojciech Pędlowski

Na szefa awansuje Cię Prezes, na LIDERA zaangażowanie Twoich WSPÓŁPRACOWNIKÓW.
Pamiętaj, nigdy nie pokazuj palcem, pokazuj SOBĄ, gdyż inspirujesz „WNĘTRZEM”.
Jako dyrektor generalny brałem wielką ODPOWIEDZIALNOŚĆ za awanse osób, które rekomendowałem na stanowisko dyrektora. Wyjaśnijmy sobie jedno, awans to nie przywilej, tylko odpowiedzialność! Osoba obejmująca to stanowisko, powinna być „uzbrojona” w odpowiednie kompetencyjne i posiadać adekwatne umiejętności liderskie…
Założenie jest proste…
Jako lider masz posiadać wizję… JESZCZE nieistniejącego świata…, a także masz posiadać umiejętność przedstawienia jej w sposób inspirujący…
Wnioski…
Aktualnie, inteligentne osoby nie szukają pracy, tylko dla kasy… „Oni” poszukają prawdziwej przygody/samorealizacji, rozwoju, doskonalenia swoich kompetencji oraz innowacyjnego stylu współpracy (nie zarządzania).
Nastały czasy w których, ambitne osoby wymagają przemyślanej i sensownej, dającej radość i spełnianie drogi zawodowej…
Pragną i chcą współpracy z Uważnym i Bystrym Liderem, który potrafi dbać o ich „mentalną kondycję”,
dzięki której notorycznie rozwijają swój potencjał i poczucie własnej wartości!
Dziś ludzie szukają współpracy, w której czują się ważni, potrzebni i są prawdziwymi partnerami w drodze do wspólnego sukcesu. Oni chcą być „widzialni” i „dostrzegalni” przez wiarygodnego i autentycznego Lidera/Współpracownika, który potrafi INSPIROWAĆ, a nie tylko IMPONOWAĆ.
Chcą lidera, który potrafi projektować adekwatne relacje międzyludzkie, doznania i stany emocjonalne, które pobudzają i dają moc do działania…
Szukają lidera, który ma autorytet i uwielbia się porozumiewać…
Pięknie podkreślił to Prof. Bralczyk – „…zmorą dzisiejszych czasów jest to, że się komunikujemy zamiast porozumiewać…” Komunikowanie to przekaz, który dostarczamy… Porozumiewanie się, to zrozumienie się z rozmówcą oraz zbudowanie odpowiedniej relacji…
Chcą skutecznego lidera, który Poprawia/Doskonali proces pracy, ale nigdy – nie poprawia ludzi!
Uważny Lider ma „arsenał” refleksyjnych „odkryć”, które tworzą i budują odpowiednie wartości prawdziwej
współpracy…
Budowa piramid mogła być łatwiejsza, niż rozbudowa kompetencji i „atrakcyjności” wpływowego Lidera.
Rezonans uważności pozwolił mi odkryć, pewną zależność/tajemnice, która stała się podstawą do „tworzenia” skutecznych procesów, będących „trampoliną” do skoku na wyższy poziom umiejętności liderskich.
Lider powinien „BYĆ”…!
Lider powinien „MIEĆ…!
A może… NARZĘDZIA nie są tak ważne, jak UMIEJĘTNOŚĆ, którymi powinien umieć się posługiwać…
Osobiście uważam, że nie tak ważne jest, co LIDER MA, a to czym POTRAFI SIĘ DZIELIĆ i co DAJE WSPÓŁPRACOWNIKOM…
Świadomy i Uważny swojej roli Lider:
– WIE…, że bez odpowiednio przygotowanych i wyszkolonych Współpracowników – on i biznes nie istnieje!!!
– MÓWI… – „bez Ciebie nie byłoby naszego sukcesu…”
– SPRAWIA…, że Czuję się Ważny i Potrzebny…
– POMNAŻA… Moje doświadczenie…
– DBAjąc… o Mnie, dba o „siebie”
– DAJE… autentyczny szacunek…
– SZUKA… „ról” i „rozwiązań” pasujących do Mnie…
– KALIBRUJE… kurs Mojego rozwoju i kariery…
– ANGAŻUJE… Mnie do głównej roli! Nie pozwala na życie „statysty”.
– ROZBUDZA… nadzieje – jest jej „dilerem”…
– ZARAŻA… wspólnie osiąganym sukcesem…
– „UWALNIA”… skrępowane ręce od „bezsensownych” czynności…
– REAGUJE…, gdy „marnuje” własne życie i kompetencje…
– „PROJEKTUJE”… i organizuje współpracę tak, że „jadę” w „klasie biznes…”
– nie pozwala na życie „drugiej kategorii”…
– „PROWOKUJE”… do myślenia…
– „FUNDUJE”… refleksje…
– „INSPIRUJE”… do działania…
– SKŁADAjąc… Mi życzenia, mówi – „życzę sobie, aby móc jak najdłużej z
Tobą współpracować…”
LIDER to „OSOBOWOŚĆ”, która MÓWI to, czego SAM nie chcesz „SŁYSZEĆ”, który z wyprzedzeniem dzięki „UWAŻNOŚCI” zauważa to, czego TY sam nie chcesz „WIDZIEĆ”…
Ostrzega przed pułapkami, w które sam WPADŁ, abyś Ty mógł je OMIJAĆ.
Wszystko po to, abyś „STAWAŁ” się tym KIMŚ, kim zawsze chciałeś BYĆ!
Liderski proces uważnej twórczości, zakłada „odkrywanie” ludzkiego
potencjału, dzięki, któremu Twoi współpracownicy stają się w swoim
mniemaniu „ważni i potrzebni”…!
Sprowokowani Twoją postawą i sposobem bycia w refleksyjny sposób odkrywają, że mają do zrobienia coś „większego”, niż tylko robota…
Bądź uważny! Tu i Teraz, zaczyna się Twoja przyszłość…