| Agencja Pracy Great Choice tworzona jest przez energicznych i młodych duchem specjalistów. Jesteśmy grupą dobrych znajomych, których połączyła praca i wspólne zainteresowania. Na swoim koncie mamy duże doświadczenie biznesowe, zdobyte w USA, Kanadzie, Niemczech, Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz Rosji. Możemy pochwalić się licznymi sukcesami zawodowymi, zdobytymi w takich branżach jak:
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– finanse, rachunkowość i księgowość,
– zarządzanie jakością,
– handel hurtowy,
– działalność wydawnicza – pierwsze w Polsce prywatne, medyczne wydawnictwo prasowe.

| Pracujemy lokalnie, działamy globalnie .
Siedziba naszej firmy znajduje się w miejscowości Pobiedziska, w województwie Wielkopolskim. Wybór tej lokalizacji został podyktowany względami taktycznymi. Bezpośrednie sąsiedztwo miasta Poznań i autostrady A2 z zachodu na wschód Polski, ułatwia nam realizację największych przedsięwzięć.

| Co oferujemy?
Rekrutacja pracowników – działamy kompleksowo, od A do Z zapewniając klientom pracowników z poszukiwanymi kwalifikacjami. Organizujemy pomoc prawną, dbamy o sprawy rachunkowe, zdejmując z Państwa barków wiele kłopotliwych obowiązków.
Leasing pracowników – to zupełna nowość na rynku. Elastyczne podejście do sposobu funkcjonowania firmy, wymaga zapewnienia odpowiednio dużych zasobów pracowników na określony czas. Jest to szczególnie istotne w branżach, w których występuje sezonowość zamówień.
Leasing pracowników to nie tylko taka liczebność zespołu, jaka jest w danej chwili potrzebna, ale całkowity brak formalności, związanych z ich zatrudnieniem.
Doradztwo pracownicze – świadczymy profesjonalne usługi doradcze związane z zatrudnianiem pracowników, znajdowaniem im zakwaterowania oraz zapewnieniem pozwoleń na pracę – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

| Kim jesteśmy?
Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy za granicą, zaowocowało znakomitymi umiejętnościami organizacyjnymi, interpersonalnymi oraz rachunkowymi. Nasza działalność to rekrutacja pracowników na rynek Polski oraz do Irlandii, Anglii, Niemiec i Norwegii.
Działamy w takich sektorach jak opieka nad osobami starszymi, specjaliści produkcyjni (tokarze, frezerzy, spawacze, operatorzy CNC), aż po wysoko wykwalifikowaną kadrę IT i inżynierską.
| Znajdziesz nas: www.Great-Choice.pl Tel. 729 150 150