Sylwester i zakaz przemieszczania się.

Sylwester i zakaz przemieszczania się.

Sylwester i zakaz przemieszczania się.

Nowe obostrzenia dotyczą także nocy sylwestrowej. Z 31 grudnia na 1 stycznia między godziną 19 a 6 obowiązywać będzie tzw. godzina policyjna – tak zapowiadali rządzący. W niedzielę premier Mateusz Morawiecki powiedział jednak: – My godziny policyjnej nie wdrażamy.

Przypomniał, że do wprowadzenia godziny policyjnej potrzebna jest zgoda prezydenta na wdrożenie stanu wyjątkowego na terenie państwa. – Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne. Ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie instrumenty, poza właśnie godziną policyjną – zaznaczył prezes Rady Ministrów.

W rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw czytamy: „Od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu: 1) wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej; 2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”.

Prawnicy  wskazywali, że wprowadzenie takiego zakazu jest nielegalne i niezgodne z konstytucją.

Rząd apeluje, aby pozostać w tym czasie w domu i bawić się w gronie domowników.

Kwarantanna dla powracających spoza Unii.

Osoby, które między 28 a 17 stycznia przekroczą granicę zewnętrzną UE, będą musiały odbyć obowiązkową 10-dniową kwarantannę po powrocie do Polski. Z obowiązku wyłączone zostały m.in. osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia na COVID-19.

Wstrzymany zostaje także pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju i również zewnętrznej granicy UE.

Wciąż obowiązują następujące ograniczenia:

Poza nowymi ograniczeniami przedłużono też obowiązywanie część poprzednich obostrzeń. Oto one:

– Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00. Wyjątek od tego zakazu to półkolonie.

-Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

– Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2.

– Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób.

– Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji.

– Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki.

– Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2.

– Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00.

Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz

 

Alex

Alex

Koordynator projektu

0

Dodaj komentarz