Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Koronawirus to nie tylko zagrożenie dla zdrowia, ale także dla gospodarki. Już teraz wiele osób straciło pracę, a wiele firm podupadło. Rząd w celu ochrony źródła utrzymania swoich obywateli opracował tak zwaną tarczę antykryzysową. Czym jest i w jaki sposób może pomóc zwykłemu obywatelowi przetrwać ten trudny czas?

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa to nic innego, jak szereg ustaw, które wraz z tarczą finansową (prawie 100 mld złotych, które trafią do mikrofirm, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw), zostały stworzone, aby zapewnić:

  • ochronę miejsc pracy i zagwarantować bezpieczeństwo pracownikom,
  • dostarczyć wsparcie finansowe przedsiębiorcom,
  • zapewnić ochronę zdrowia,
  • wzmocnić system finansowy,
  • zabezpieczyć sektor inwestycji publicznych.

O zwolnienie z połowy kosztów ZUS mogą natomiast wystąpić małe firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W czasie trwania zwolnienia osoby zainteresowane zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i społecznych. Podmioty mogące się ubiegać o zwolnienie ze składek powinny być zarejestrowane przed 1 kwietnia 2020 roku.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe to pomoc skierowana do osób zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło lub na umowę agencyjną o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a także dla samozatrudnionych, jeżeli przychód w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku spadł, o co najmniej 15%. Wysokość bazowa świadczenia to 2080 zł, które jest kwotą nieopodatkowaną i nieoskładkowaną.
Zleceniodawcy, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie, w ramach świadczenia postojowego dostaną sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Osoby samozatrudnione, które rozliczają się w formie karty podatkowej i są zwolnienie z VAT, dostaną 1300 zł.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

O pożyczkę mogą wystąpić mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż od 1 marca 2020. Kwota, o jaką można wnioskować to maksymalnie 5 tysięcy złotych, które należy spłacić w ciągu 12 miesięcy, chyba że Rada Ministrów wydłuży ten okres. Oprocentowanie pożyczki to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Pożyczka może zostać umorzona wraz z odsetkami pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie nadal prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Odroczenie terminu płatności podatku

Rząd przewiduje również możliwość odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek, jeżeli to uchroni dany podmiot przed utratą płynności finansowej.

0

Daria

Korespondent z Majorki

Dodaj komentarz