Wspieraj seniora. Najnowsza inicjatywa rządu – skutecznego wsparcia dla seniorów.

Wspieraj seniora. Najnowsza inicjatywa rządu – skutecznego wsparcia dla seniorów.

W związku z pogarszającą się sytuacją na froncie walki z Covid-19, zalecenia rządu brzmią: Seniorze – zostań w domu.

Dalsze informacje – będą podawane sukcesywnie.

Alex

Alex

Koordynator projektu

0

Dodaj komentarz